Historisch Genootschap Redichem

Historisch Genootschap Redichem
Nieuweweg
bijgewerkt op 5 augustus 2018.
Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) maakt voor 26 augustus 2018 een tentoonstelling (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg. We zijn begonnen documenten, foto’s en verhalen te verzamelen over de vroegere huizen, bedrijven en van bewoners van de Nieuweweg. We hebben een eerste "inspiratie avond" gehouden op 23 oktober 2017 voor de bewoners en andere geinteresseerden.

We hebben afspraken gemaakt met de aanwezigen over hoe we elkaar gaan informeren. Zo zijn we een mailinglijst begonnen voor de bewoners van de Nieuweweg.
We hebben op 16 april de HGR leden een groot aantal oude ansichten van de Nieuweweg laten zien.
  Op 3 juli 2018 waren op bezoek bij de Nieuweweg 14 te Renkum. Daarna een wandeling over de Nieuweweg waarbij verteld werd over de laatste nieuwtjes van onze zoektocht naar de geschiedenis van de Nieuweweg.

Naast de tentoonstelling in het Everwijnsgoed, komt er eind augustus 2018 ook een publicatie voor de donateurs van Redichem over de Nieuweweg. Deze publicatie komt ook ter beschikking aan een ieder die mee gewerkt heeft. We weten nu al dat het verhaal over de Nieuweweg niet af is. We dachten de BAG als een van de uitgangspunten te kunnen gebruiken, helaas, te veel fouten. Ook de frequente hernummering van de huisnummers, zowel even als oneven, maakt het zoeken naar wat hoort bij wat, moeilijk. Het ontbreken van een bevolkingsregistratie en het archief van Bouwen en Wonen van voor 1945, maakt het in Renkum altijd moelijk, maar dat wisten we al.

We weten al best veel over bijvoorbeeld de Van Wijck - Conijn stichting, de kloosters, de herstellingsoorden, de pensions, het eerste Renkumse culturele centrum (garage Villa Anna), een tweede cultureel centrum (gemeentezaal) en er is nog veel meer.

Weet u verhalen over de Nieuweweg, dan kunt u ons wellicht helpen om nog meer verhalen, documenten en/of foto’s bijeen te krijgen. Misschien kunnen we met u een afspraak maken voor een gesprek.
Vragen.

Bij ons onderzoek naar de geschiedenis van de Nieuweweg in Renkum ontdekken we al enkele bijzonderheden, waar we zelf ook nog zo niet uit zijn. Heeft u antwoorden: graag!

De Nieuweweg lag oorspronkelijk in Heelsum en wordt tegenwoordig de Doornenkampseweg genoemd. Op de kadastrale kaart van de Gem. Renkum blad 2 uit de periode 1890 - 1907 (GA77) is dit te zien. De actuele Nieuweweg in Renkum heeft ook andere namen gehad. De straat begint rond 1570 Kortenburgsche Laan. In 1920 de Grunsfoortschelaan. Daarna kennen we de Kortenburgsche allee (zie de link hierboven) en dan rond 1872 of 1932 zien we de Nieuweweg als naam verschijnen. We willen graag de data van de naamswijzigingen en de reden hier voor weten?

Ergens rond 1951, bij de aanleg van de Veldheimweg zijn de huisnummers aan de westzijde omgenummerd. Het oude nummer 16 werd toen 24. Nummer 8 werd 14. Waar is nummer 16 gebleven? Intussen zijn we de huisnummers 10 + 12 ook kwijtgeraakt. We hebben een redelijk overzicht van meerdere hernummeringen, maar welke woning wanneer welk nummer had?

Tot het begin van de jaren 70 stond er op de hoek van de kruising Nieuweweg - Dorpsstraat, de zachtgele villa Soeterbeeck. Wie weet hier mee over? We weten nu best al veel, maar over de van Brakell's vrijwel niets.

Heeft u op- en aanmerkingen, aanvullingen, graag: info@genootschapredichem.nl
De BAG gegevens van de Nieuweweg in 2017
Een verbeterde versie is te zien op de tentoonstelling.
Vorig jaar hebben we foto's gemaakt van alle woningen aan de Nieuweweg, vanaf de openbare weg. Deze foto's staan hier.

We hebben ook een mapje met heel veel oudere foto's, daaarvan gaan we enkelen in een extra "Echo van zes Dorpen" ten tijde van de tentoonstelling publiceren. Gratis voor de leden en donateurs van het HGR.

Uit de BAG halen we de jaren waarin een woning betrokken werd. Het jaartal voor de BAG is gelijk aan de WOZ datum. In de BAG staan fouten, ook voor de Nieuweweg. Zes fouten hebben we intussen al ontdekt.

Van de Veldheimweg hebben we veel over de wordingsgeschiedenis. Idem voor de panden op beide hoeken aan de Dorpsstraat. Ook de Beukenlaan 1 heeft relaties met de Nieuweweg.

Alvast een overzichtje van voormalige kloosters, pensions, e.d.
Blauwe Ceder
dienstwoning ONO
Nieuweweg 28
Lucht en Licht Haverkorn van Rijsewijk Nieuweweg 25
Zonnewende Haverkorn van Rijsewijk Nieuweweg 14
verdwenen villa Haverkorn van Rijsewijk Dorpsstraat 158

kamer verhuur Nieuweweg 18
Villa Anna kamer verhuur Nieuweweg 19 + 21
Veldheim kamer verhuur Veldheim Nieuweweg 4

kamer verhuur Nieuweweg 20
Zonnewende kamer verhuur Nieuweweg 14
Artist Residence kamer verhuur Nieuweweg 31
Bosch en Heide kinder pension Nieuweweg 5
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Veldheimweg 2
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Nieuweweg 5
Zrs Franciscanessen van Denekamp klooster Veldheim Nieuweweg 4
Bosch en Heide pension Nieuweweg 5
D. Maters pension Nieuweweg 7
Alidahove
pension
Nieuweweg 23
Pension Marjantha pension Nieuweweg 25
Van Wijck-Conijn Stichting school Nieuweweg 5


Een uitsnede van een kaart van Hemmo Bos uit 1891 (dank aan Geert Nijland). De Nieuwe Weg staat er dan al op, inclusief Soeterbeeck, de villa van Van Wijck, meerdere boerderijtjes en  de Villa Nuova, later Veldheim genaamd.
Nieuweweg expositie in het Everwijnsgoed
Opname van de Everwijnsgoed tentoonstelling in 2017.
PDF van de publicatie: Historische gids Nieuweweg

link
Echo van zes dopen HGR 2018
Voor leden en donateurs een extra dubbeldikke Echo's van zes dorpen.