Historisch Genootschap Redichem

Historisch Genootschap Redichem
Nieuweweg
bijgewerkt op 21 mei 2018.
Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) maakt voor 26 augustus 2018 een tentoonstelling (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg. We zijn begonnen documenten, foto’s en verhalen te verzamelen over de vroegere huizen, bedrijven en van bewoners van de Nieuweweg. We hebben een eerste "inspiratie avond" gehouden op 23 oktober 2017 voor de bewoners en andere geinteresseerden.

We hebben afspraken gemaakt met de aanwezigen over hoe we elkaar gaan informeren. Zo zijn we een mailinglijst begonnen voor de bewoners van de Nieuweweg.

We hebben op 16 april de HGR leden een groot aantal oude ansichten van de Nieuweweg laten zien.

 Op 3 juli 2018 zijn we om 19:30 uur bij de fam Kodde, Nieuweweg 14 te Renkum. Daarna een wandeling over de Nieuweweg waarbij we vertellen over de laatste nieuwtjes van onze zoektocht naar de geschiedenis van de Nieuweweg.

Naast de tentoonstelling in het Everwijnsgoed, komt er eind augustus 2018 ook een publicatie over de Nieuweweg.

We weten al best veel over bijvoorbeeld de Van Wijck - Conijn stichting, de kloosters, de herstellingsoorden, de pensions, het eerste Renkumse culturele centrum (garage Villa Anna), een tweede cultureel centrum (gemeentezaal) en er is nog veel meer.

Weet u verhalen over de Nieuweweg, dan kunt u ons wellicht helpen om nog meer verhalen, documenten en/of foto’s bijeen te krijgen. Misschien kunnen we met u een afspraak maken voor een gesprek.

Was u niet op de "inspiratie"avond aanwezig, en wilt u toch betrokken worden, neem dan contact met ons op: info@genootschapredichem.nl

Vragen.

Bij ons onderzoek naar de geschiedenis van de Nieuweweg in Renkum ontdekken we al enkele bijzonderheden, waar we zelf ook nog zo niet uit zijn. Heeft u antwoorden: graag!

De Nieuweweg lag oorspronkelijk in Heelsum en wordt tegenwoordig de Doornenkampseweg genoemd. Op de kadastrale kaart van de Gem. Renkum blad 2 uit de periode 1890 - 1907 (GA77) is dit te zien. De actuele Nieuweweg in Renkum heeft ook andere namen gehad. De straat begint rond 1570 Kortenburgsche Laan. In 1920 de Grunsfoortschelaan. Daarna kennen we de Kortenburgsche allee (zie de link hierboven) en dan rond  1872 of 1932 zien we de Nieuweweg als naam verschijnen. We willen graag de data van de naamswijzigingen en de reden hier voor weten?

Ergens rond 1951, bij de aanleg van de Veldheimweg zijn de huisnummers aan de westzijde omgenummerd. Het oude nummer 16 werd toen 24. Nummer 8 werd 14. Waar is nummer 16 gebleven?

Tot het begin van de jaren 70 stond er op de hoek van de kruising Nieuweweg - Dorpsstraat, de zachtgele villa Soeterbeeck. Wie weet hier mee over? Foto's?
De BAG gegevens van de Nieuweweg in 2017
Uit de BAG halen we de jaren waarin een woning betrokken werd. Het jaartal voor de BAG is gelijk aan de WOZ datum. In de BAG staan fouten, ook voor de Nieuweweg. Één hebben we er al ontdekt, maar ziet u meer fouten? Laat het ons weten!

Voor de Veldheimweg zijn alleen de twee hoekpanden meegenomen. Idem voor de panden op beide hoeken aan de Dorpsstraat.