Historisch Genootschap Redichem
Historisch Genootschap Redichem HGR organiseerd een Open Monumentendag
contact
Wie zijn wij:

Voorzitter:
Lies van den Broek, Tamboer 97, 6866 EG Heelsum
Tel. :0317318247, E-mail: liesbroek@live.nl

Secretaris:
Lambert van Gils, Utrechtseweg 129, 6871 DR Renkum
Tel.: 0623447865, E-mail: lambertvangils@gmail.com

Penningmeester:
Hans Braakhuis, E-mail: hans@hansbraakhuis.nl
contact met het Historisch Genootschap Renkum, mail naar:

info@genootschapredichem.nl

mail Historisch Genootschap Redichem
Lid worden.

Donateurs en leden.


Donateurs ondersteunen onze werkzaamheden en krijgen het blad 'Echo's van zes dorpen" drie keer per jaar.
Leden zijn actieve donateurs en komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum. Een keer kijken: U bent welkom.

Lid of Donateur worden:
Maak een jaarlijkse bijdrage van €10,- over op bankrekening nr: NL21 ABNA 0483893994 ten name van het Historisch Genootschap Redichem onder vermelding van "Donatie en het betreffende jaar". En stuur een mail met uw aanmelding en uw adres (zodat we weten waar de Echo's bezorgd moeten worden), naar info@genootschapredichem.nl

U wordt altijd lid of donateur voor één jaar. In het jaar dat u lid wordt, ontvangt u ook de reeds verschenen 'Echo's van zes dorpen", van het betreffende jaar. Opzeggen kan met een mail naar info@genootschapredichem.nl, het liefst in de maand december.

Binnen een straal van ca 10 km rond Renkum bezorgen wij de Echo’s persoonlijk bij u aan huis. Als u vanwege de grote afstand, de Echo’s per post ontvangt, verzoeken wij u er met uw donatie rekening mee te houden dat de portokosten alleen al ruim € 7,50 per jaar bedragen, voor 3 Echo’s.
de flyer van Historisch Genootschap Redichem

Flyer brochure Historisch Genootschap Redichem
Ere-leden:
Jan van Galen (1921-1992) cursusleider genealogie van de Atak en initiatiefnemer Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem;
Henk W. Heufkens (1930-1996) en
Cees Burgsteijn (1929-2002) voormalig voorzitter.ontwerp + beheer website: Hans Braakhuis