Historisch Genootschap Redichem
Open Monumentendag
Jufferwaard Blogspot
Historisch Genootschap Redichem HGR organiseert een Open Monumentendag
Open Monumentendagen Jufferswaard, 9 en 10 september 2017. 11:00 - 17:00 uur.
                     bijgewerkt op 16 augustus 2017                                                                                                                                                                    "Boeren, Burgers en Buitenlui"
Lees ook het HGR blog over de Open Monumentendagen.
Voorlopig Programma 9 en 10 september 2017.

Vindt U / Vinden jullie dit ook een aansprekende activiteit? Dan kunnen jullie bijdragen aan de organisatie hiervan door te helpen met allerhande voor de hand liggende voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op 8, 9 en 10 september (zie programma)
Meld u aan voor de informatie- en kennismakingsbijeenkomst op 4 september om 20.00. u.,op Groeneweg 14 (1e etage). Graag aan melden bij:

email: genootschapredichem@gmail.com
telefoon: 06 23447865 (Lambert van Gils)

11:00 uur Opening:
- Officiële opening door de Burgemeester van Renkum.
- Lied uit het dubbeldagboek: "Bivakkeertocht Renkum 1942", door een dochter van één van de schrijfsters.
- Jufferswaardlied, speciaal geschreven voor de Open Monumentendagen en gezongen door Kees van der Does o.b.v. Aart v.d. Berg.

Lancering van 2 nieuwe boeken over de Jufferswaard:
- Lancering dubbeldagboek: “Bivakkeertocht Renkum 1942”, een dubbeldagboek geschreven door twee Zwolse meisjes van 15 en 17 jaar, op vakantie op de steenfabriek Jufferswaard. Met een lied uit het dubbeldagboek: "Bivakkeertocht Renkum 1942", gezongen door een dochter van één van de schrijfsters. (zie hieronder bij 15-12-2016)
- Lancering boek: “Pilo: feiten en verhalen”, historische studie aangevuld met opgetekende mondelinge geschiedenis-verhalen.

12:00 – 17:00 uur doorlopende programmaonderdelen:

1. Video en fotopresentaties:
- Foto's van de Jufferswaard van diverse topfotografen.
- Video's van de baksteenindustrie (gedigitaliseerde oude films).
2. Rondleidingen:
- Natuurexcursie met IVN gidsen.
- Steenovenexcursie.
·        - Vogelexcursies met IVN gidsen.
· Vleermuizenexcursie op zaterdagavond 9 september 19:30 uur met IVN gidsen.
- Fotografie excursie (alleen op zondag)
De rondleidingen worden op meerdere momenten gehouden. Op de lokatie is er een informatiebord met de exacte tijden en verzamelplek.

3. Kunstactiviteiten:
- Expositie en demonstratie van Jufferswaardse kunst door o.a.: Albert Zieck, Ans van der Zweep en Wally Huibrechts.
- Gedichten van Mieke Mintjes.

4. Kinderactiviteiten:
- Stenen versieren die de organisatie op een later moment zal laten afbakken in samenwerking met steenfabriek Zilverschoon, aan de andere kant van de Nederrijn. De afgebakken stenen zijn dan bij ons in Renkum af te halen.
- Beverspoor, een speurtocht naar beversporen in het gebied, o.l.v. vrijwilligers van het Renkums Beekdal.

5. Overige:
- Bezoek aan het Smalspoormuseum, net aan de andere kant van de Nederrijn. Te bereiken via het Renkumse veer.

- Boottocht met de Blauwe Bever vanaf de Blauwe Kamer (Wageningen, P nabij Opheusdense veer), naar de Jufferswaard in Renkum, op zaterdag vertrek om 11:00 uur vanaf de Blauwe Kamer en rond 12:00 uur aankomst bij de Jufferswaard met aldaar een keuze uit een steenoven- of een natuur-wandeling. Aanmelden en reserveren hiervoor bij de Blauwe Bever.

We krijgen de beschikking over een ijscokar dankzij de Renkumse ijssalon La Cosina.

  Staatsbosbeheer wil een peiling houden om van de bezoekers te weten welk draagvlak er is voor ontwikkelingen rondom de Steenfabriekruïne en de Jufferswaard.
Affiche Open Monumentendagen Renkum


comité Open Monumentendagen Jufferswaard

Doel:

De Renkum-Heelsumse bevolking en wandelaars blijven van de Jufferswaard en ook de steenovenruïne genieten met behoud van de natuurwaarden.

Beoogde resultaten:

De publieke opinie om de belevingswaarde van de steenovenruïnes met behoud van de
natuurwaarden te versterken is zichtbaar gemaakt door minstens 500 bezoekers.
Er is een vrijwilligersgroep die zich verantwoordelijk weet voor de maatschappelijke bijdragen bij de beheers- en beleidsbeslissingen voor dit deelgebied en voor het behoud van de gebruiks- en belevingswaarde en de veiligheid van de steenovenruïnes met behoud van
de natuurwaarden.

Het evenement wordt georganiseerd door het Renkums Open Monumentendag Comité 2017, bestaande uit vertegenwoordigers van het Genootschap Redichem, de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen en Ruud Schaafsma. Samen met Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van de Jufferswaard en de Stichting Renkums Beekdal.

We hebben samenwerkingsafspraken met:
Gemeente Renkum;
IVN;
Renkum Leeft;
Renkumse Molen;
RZC (voor de logistiek);
Smalspoormuseum Heteren;


De Renkumse Open Monumentendagen worden mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
A.C. Van Deventerstichting;
Dorpsplatform Renkum Heelsum;
Gemeente Renkum;
Prins Berhard Cultuur Fonds
Stichting Steunfond Kruiswerk Renkum

Stichting Steunfonds Kruiswerk Renkum Dorpsplatform Renkum Heelsum
Stichting AC van Deventer
Gemeente Renkum
Prins Bernhard Cultuurfonds
Vijf Dorpen in't Groen
Chronologisch enkele stappen
11 april 2017

Een gift van €750,- ontvangen van het Dorpsplatform Renkum Heelsum voor de realisatie van de Open Monumentendagen.Opknappen Jufferswaard op 10 maart 2017, met dank aan NL Doet.

Met het oog op de Open Monumentendagen in september, gaan we werken aan het terrein rondom de steenovenruïnes (er staan veel ruïneuze gebouwen en gebouwtjes daar!). We gaan zwerfvuil opruimen, we gaan takken knippen en opruimen en we gaan zwerfstenen rapen langs de nieuwe beekloop en die naar de ergste modderplekken kruien.

31 januari 2017

Een voorbespreking op locatie met de boswachter van Staatsbosbeheer.
15-12-2016

Het HGR heeft twee dagboeken door Anny en Narda van Diessen geschreven. Zij waren deel van een groepje van 4 meisjes die in 1942 een bivakkeertocht ondernamen vanuit Zwolle naar het Renkumse. Ze hadden hun kamp op de steenfabriek. Het HGR gaat deze dagboeken uitgeven.

Te koop tijdens de Open Monumentendagen in de Jufferswaard.
Enkele in Word gemaakte pagina's
Rijn boulevard Renkum
In de Jufferswaard, de vistrap met de sluiskade aan de Renkumse Rijn boulevard.
Jufferswaard, Renkumse Rijn boulevard.
Het begin van de veerstoep, en Veerweg te Renkum. In de vorige eeuw is er een fabriek boven op gezet.
foto: Karel Noy
foto's van Jan Visser
opname Ruud Schaafsma
foto's van Ruud Schaafsma
Jufferswaard Renkum
foto's van Karel Noy

foto's en video's van Hein Dielissen

foto van Hans Braakhuis
foto's van Hans Braakhuis