Historisch Genootschap Redichem
Open Monumentendag
Jufferwaard Blogspot
Historisch Genootschap Redichem HGR organiseert een Open Monumentendag
Open Monumentendagen Jufferswaard, 9 en 10 september 2017.
                     bijgewerkt op 23 mei 2017                                                                                                                                                                    "Boeren, Burgers en Buitenlui"
Het Genootschap gaat op 9 + 10 september 2017 in de Jufferswaard, op het eind van de Melkdam te Renkum een Open Monumentendag organiseren rondom de Steenovenru´ne van de Jufferswaard. Er is een comitÚ voor de uitvoering. De leden zijn: Vijf Dorpen in het Groen, Ruud Schaafsma en HGR.

Het projectplan.

Doel:
De Renkum-Heelsumse bevolking en wandelaars blijven van de Jufferswaard en ook de steenovenru´ne genieten met behoud van de natuurwaarden.
Beoogde resultaten:

De publieke opinie om de belevingswaarde van de steenovenru´nes met behoud van de
natuurwaarden te versterken is zichtbaar gemaakt door minstens 500 bezoekers.
Er is een vrijwilligersgroep die zich verantwoordelijk weet voor de maatschappelijke bijdragen bij de beheers- en beleidsbeslissingen voor dit deelgebied en voor het behoud van de gebruiks- en belevingswaarde en de veiligheid van de steenovenru´nes met behoud van
de natuurwaarden.
Enkele (concept) activiteiten waar we aan denken om te gaan doen tijdens de Open Monumentendagen

IdeeŰn genoeg, nu nog vrijwilligers om een of meerdere activiteiten mede te organiseren.
Graag aan melden bij:


Het HGR heeft twee dagboeken van een groepje kinderen die in 1942 een bivakkeertocht hebben ondernomen vanuit Zwolle naar het Renkumse. Geschreven door Anny en Narda van Diessen. Ze hadden hun kamp op de steenfabriek. Het HGR gaat deze dagboeken uitgeven.

Het HGR gaat een ander boekje uitgeven met achtergronden van de Jufferswaard en de Steenfabriek.
Beverspoor, een wandeling voor kinderen naar de bevers in het gebied.

Vertoning van foto's en films gemaakt in de Jufferswaard. Fotografie excursie.

Enkele kunstactiviteiten met Renkum Leeft en Galerie Bregman.

Een steenoven rondleiding, meerdere keren per dag.

Stenen versieren voor kinderen en later afbakken in samenwerking met steenfabriek Zilverschoon, aan de andere kant van de Nederrijn.

Wandeling naar de oude veerstoep, van het veer Renkum - Heteren (17xx - 1973). Iemand wordt al warm van het idee om de Renkumse Rijn Boulevard weer in gebruik te nemen, 's avonds lekker flaneren. Ook te zien vistrappen, monument en het nog steeds bestaande veerhuis uit 1912 aan de overzijde.

Presentatie van het Smalspoormuseum, net aan de andere kant van de Nederrijn.

Vleermuizenexcursie op zaterdag avond.

Boottocht met de Blauwe Wever vanaf de Groene Kamer in Wageningen naar het terrein aan de Jufferswaard in Renkum, op zaterdag in ieder geval, op zondag ?
We hebben intussen samenwerkingsafspraken met:

alfabetisch


Stichting Renkums Beekdal en IVN
Renkum Leeft
Renkumse Molen
RZC (voor de logistiek)
Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van de Jufferswaard.

In ontwikkeling:

Cultuureducatieprogramma (scholen) van de Gemeente Renkum
Gemeente Renkum
Provincie Gelderland
Scouting Schutgraaf
Smalspoormuseum
Wetenschapswinkel Wageningen
Een activiteit kost geld, we zoeken dus giften, sponsors en  subsidiŰnten. De eerste gelden in de pot komen van: Vijf Dorpen in het Groen en HGR.

Toezeggingen ontvangen van alfabetisch:

A.C. van Deventerstichting
Gemeente Renkum

In ontwikkeling:

Prins Bernhardfonds
Provincie Gelderland
VSB cultuurfonds


Chronologisch enkele stappen
11 april 2017

Een gift van €750,- ontvangen van het Dorpsplatform Renkum Heelsum voor de realisatie van de Open Monumentendagen.


10 maart 2017


Om de steenoven in de Jufferwaard Řberhaupt te kunnen bereiken is de landelijke NL doet dag aangegrepen om enkele paden naar de steenoven te verharden.

Opknappen Jufferswaard op 10 maart 2017, met dank aan NL Doet.

Met het oog op de Open Monumentendagen in september, gaan we werken aan het terrein rondom de steenovenru´nes (er staan veel ru´neuze gebouwen en gebouwtjes daar!). We gaan zwerfvuil opruimen, we gaan takken knippen en opruimen en we gaan zwerfstenen rapen langs de nieuwe beekloop en die naar de ergste modderplekken kruien.

als voorbereiding op de Open Monumentendagen op 9 en 10 september 2017

er voor en er na

er voor en er na

er voor en er na

De vrijwilligers bestonden uit enkele Kiepen van Beels, aangemelde NL Doet vrijwilligers, HGR leden en donateurs en de werkgroep.

Gereedschap konden we in leen krijgen van de Ommuurde Tuin, Renkums Beekdal en de werkgroep ‘Beken en sprengen’ van Ruud Schaafsma. Dank.

Meer foto's op Facebook. Zie: https://www.facebook.com/groups/267557890093970/?fref=nf
31 januari 2017

Een voorbespreking op locatie met de boswachter van Staats Bos Beheer.

Het HGR heeft twee dagboeken door Anny en Narda van Diessen geschreven. Zij waren deel van een groepje van 4 meisjes die in 1942 een bivakkeertocht ondernamen vanuit Zwolle naar het Renkumse. Ze hadden hun kamp op de steenfabriek. Het HGR wil deze dagboeken graag uitgeven.


Enkele in Word gemaakte pagina'sRijn boulevard Renkum
In de Jufferswaard, de vistrap met de sluiskade aan de Renkumse Rijn boulevard.
Jufferswaard, Renkumse Rijn boulevard.
Het begin van de veerstoep, en Veerweg te Renkum. In de vorige eeuw is er gewoon een fabriek boven op gezet.
foto: Karel Noy
foto's van Jan Visser en Karel Noy
foto's van Ruud Schaafsma
foto's en video's van
foto van Hans Braakhuis
foto's van Hans Braakhuis