Historisch Genootschap Redichem  
Wie zijn wij?
Wij zijn een vereniging van Renkumers. We zijn als Historisch Genootschap Redichem (HGR) opgericht op 5 juni 1996. Daarvoor waren we een genealogische vereniging sinds 1983. Het HGR wil de geschiedenis van de 6 dorpen in de gemeente Renkum, levend houden.
bijgewerkt:  mei 2019
Lid of Donateur worden.

Samenvatting jaarverslag 2018

Mocht Facebook niet goed openen, meldt u dan eerst gewoon aan bij Facebook op een andere website of pagina. En gebruik dan Facebooks zoekmachine met de term Redichem.

Zo'n 5000 foto's uit onze omgeving op Flickr. Gesorteerd in 81 verschillende albums.
20 + 21 september 2019
Het HGR neemt deel aan de Airborne manifestatie Dropzone X bij de kruising Telefoonweg, Bennekomseweg in Renkum
17 en 25 augustus 2019
Het HGR gaat de "dorpspomp" tentoonstelling twee keer houden. En wel op 17 augustus in de kantine van de IJsbaan (op de hoek van Onder de Bomen, de Beukenlaan en de Kortenburg en op 25 augustus, in het Everwijnsgoed, Bennekomseweg 160, 6871 KJ Renkum.
nieuws

Oosterbeek Weverstraat Utrechtseweg
voor de WWII

postkantoor Oosterbeek
rond 1970

Beschermd dorpsgezicht: Weverstraat, (Noord+Zuid), 0274/Wikinr.111
Samen met de Stichting Heemkunde in de gemeente Renkum, willen we actie ondernemen om sloop van het voormalige postkantoor aan Plein 1946 in Oosterbeek te voorkomen. De huidige eigenaar wil dit leegstaande, doch bijzondere gebouw vervangen door een gebouw met 32 appartementen voor senioren.
De Weverstraat ontstaat in het midden van de 19de eeuw. Er verschijnen 3 verharde wegen van de Utrechtseweg naar de Benedendorpsweg. Dat zijn de Van Borsselenweg, de Weverstraat en de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg. Dit zijn de tegenwoordige namen en al deze wegen liepen in de richting van de "oude kerk" en het "oude centrum".
Plein 1946 is wat Oosterbekers het hart van Oosterbeek noemen en het plein is een beeldbepalend onderdeel van het huidige centrum. Tot 1938 stond op de hoek Weverstraat, Utrechtseweg, de villa Dalzicht. Met een weelderige parktuin. In januari 1939 wordt Dalzicht opgeheven: "Opheffingen: „Dalzicht", Oosterbeek, Utrechtschestr. 112, pension van F. N. Heinsius". (. In april 1939 wordt een gunning voor een weg op Dalzicht door de gemeente aangehouden, het noordelijke stuk van de latere Van Toulon van der Koogweg. Dalzicht wordt gesloopt en men begint met de bouw van zes winkels aan de Utrechtseweg en aansluitend 11 winkels op de Weverstraat. Hier een foto van Heemkunde van de situatie net voor de oorlog. Er ontstaat op de kruising met de Weverstraat en de Van Toulon van der Koogweg een als zodanig te herkennen “plein”. In 1944 wordt dit alles verwoest.
Als er na de oorlog noodwinkels worden gebouwd komen deze op het plein. Daardoor is er ruimte voor nieuwbouw van de vele vernielde winkels in het centrum. Ooit waren er plannen om de verwoeste Gereformeerde kerk, de latere Vredebergkerk op deze locatie te herbouwen. Hier een artist-impression van deze plannen.
 In de aangrenzende Weverstraat, Van Toulon van der Koogweg en Utrechtseweg staan nu winkels die na de oorlog gebouwd zijn in het kader van de wederopbouw. Over de wederopbouw in onze omgeving is een boek verschenen. Sinds 2012 is er zelfs een Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum. Zelf zien we het Oosterbeekse postkantoor als kers op de taart van de wederopbouw architectuur in dit gedeelte van Oosterbeek. Het postkantoor is in 1954 ontworpen door de architect W.J. Gerretsen (1887 - 1961) uit Venray. Gerretsen heeft meer gedaan in Oosterbeek, ook de oorlogsherstel verbouwingen van de Oude Kerk en de Remonstrantse kerk. Op 9 augustus 1958 werd het postkantoor in gebruik genomen.
De plannen van de huidige eigenaar zijn o.a. in de krant de Gelderlander uit de doeken gedaan. Er komt dan een gebouw met maximaal 6 verdiepingen, een aanzienlijk groter bouwvolume dan wat er nu staat. Hier nog een andere prent uit de Hoog en Laag. Deze plannen gaven al enkele reacties van omwonenden. Lees ze hier. Het genoemde plan voor Plein 1946 past niet in het actuele bestemmingsplan. Het gaat hier om een vergaande ingreep in het centrum van Oosterbeek dat naar de opvatting van velen eigenlijk al veel eerder getransformeerd had moet worden tot het hart van het dorp Oosterbeek. Wij zijn zeer verontrust over de gang van zaken tot nu toe en hebben dan ook veel waardering voor het initiatief van het Dorpsplatform Oosterbeek over dit onderwerp. Het Dorpsplatform Oosterbeek heeft op 7 maart een eerste hoorzitting georganiseerd.
De Stichting Heemkunde en het Historisch Genootschap Redichem zullen de gemeente verzoeken het voormalig postkantoor alsnog aan te wijzen als gemeentelijk monument. Reeds in 2007 is door de Stichting Oud Renkum (nu niet meer actief) een dergelijk verzoek gedaan en resulteerde tot een positieve verslag (met 22 punten) van de monumentencommissie uit januari 2010. Hier de reactie in de Gelderlander. En dan enkele maanden later is er onverwacht een geheel ander advies met slechts 6 punten. Beide adviezen zijn hier in te zien. Wat is er met het eerste advies gebeurd? Paul Janssen (GemeenteBelangen) zei daarover dat destijds waarschijnlijk "iemand had zitten slapen" op het gemeentehuis.

11 april 2019: volgens de Gelderlander: De gemeente wil zelf de regie nemen over het proces omtrent de plannen, meldt Verstand. ,,Het is te belangrijk om aan anderen over te laten.” De uitbreidingsplannen lijken dus voorlopig in de koelkast te gaan. Totdat de nota wonen door de gemeenteraad is behandeld.
nieuws
Op dinsdag 21 mei 2019 geven we een lezing over actueel onderzoek over oorlogsslachtoffers in de gemeente Renkum om 19:00 uur in de Rijnhof, Dorpsstraat 50 te Renkum. De zaal is open vanaf 18:30 uur. Gratis toegang.
nieuws
januari 2019
Nieuw boek: Ik weet nog hoe het was.
Weet nog hoe het was
Dat is de titel van een boekje (76 bladzijden) met herinneringen over (Oud) Renkum en Heelsum, verteld door onze oudere inwoners en opgeschreven door uitstekende -plaatselijke- schrijvers. Verschillende onderwerpen passeren de revue: zwemmen in de Rijn, naar school bij de nonnen, de verschillende middenstanders met hun café, hotel of winkel, de oorlog en evacuatie, het kerkelijk leven enz. Elke herinnering is een inkijkje in het alledaagse leven van toen. Een foto, soms uit het album van de verteller, illustreert hun verhaal. Alle vriendjes gingen op zo’n zomerse dag zwemmen bij De Branding, maar de jongens van café Staal moesten bij de klanten de flesjes ophalen met statiegeld. Nee, zo leuk was dat café niet altijd.
nieuws
januari 2019
In 2019 is ons jaarthema: de gas- en watervoorzieningen. Weet u waar precies de waterpompen hebben gestaan? Heeft u andere informatie, foto's van watertorens, gasfabrieken, etc. Laat het ons weten.

Het HGR gaat een geschilderde kopie maken van een historische waterpomp uit een Renkumse straat anno ca 1900.

HGR NL Doet 2019
Op zaterdag 16 maart 2019 bent welkom in de Don Boscoschool v.a. 10.00 uur. We zorgen voor een eenvoudige lunch. Breng zelf werkkleding mee. We werken binnen (zo mogelijk gedeeltelijk buiten) tot ca. 16.00 uur. Adres: Don Boscoweg 19, 6871 DH Renkum.
Meldt u aan middels NL Doet of met een mail naar genootschapredichem@gmail.com.
nieuws

Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) heeft in 2018 een tentoonstelling gehouden  (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg.
 
Voor meer informatie zie de publicaties en verhalen pagina..
Nieuweweg Renkum
HGR Echo's van zes dorpen
.
Drie keer per jaar verschijnt het blad "Echo's van zes dorpen" voor leden en donateurs.

Oudere Echo's zijn hier te koop!

We komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool, aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum. Als je binnen komt loop je rechtdoor naar achteren. Daar is rechts ons lokaal. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Vakantie in de maanden juni tot en met augustus en ook rond Kerst en Oud + Nieuw is er geen bijeenkomst.

de folder van Historisch Genootschap Redichem

Meer op de contact pagina.
Op deze website worden cookies gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van de bezoeker. Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.