Historisch Genootschap Redichem
Historisch Genootschap Redichem  
Wie zijn wij?
Wij zijn een vereniging van Renkumers. We zijn als Historisch Genootschap Redichem (HGR) opgericht op 5 juni 1996. Daarvoor waren we een genealogische vereniging sinds 1983. Het HGR wil de Renkumse geschiedenis levend houden.
bijgewerkt: 21-1-2019
Lid of Donateur worden.
Mocht Facebook niet goed openen, meldt u dan eerst gewoon aan bij Facebook op een andere website of pagina. En gebruik dan Facebooks zoekmachine met de term Redichem.

Zo'n 5000 foto's uit onze omgeving op Flickr. Gesorteerd in 81 verschillende albums.
nieuws Tentoonstelling over de Nieuweweg, herhaling van de augustus tentoonstelling, nu in de maanden februari en maart 2019 op ONO.
Bijzonderheden volgen
lezing
Op dinsdag 29 januari 2019 geven we een lezing om 19:00 uur in de Rijnhof, Dorpsstraat 50 te Renkum. Gratis toegang.
nieuws
januari 2019
Nieuw boek: Ik weet nog hoe het was.
Weet nog hoe het was
Dat is de titel van een boekje (76 bladzijden) met herinneringen over (Oud) Renkum en Heelsum, verteld door onze oudere inwoners en opgeschreven door uitstekende -plaatselijke- schrijvers. Het idee en de uitvoering lag in handen van twee wijkverpleegkundigen bij Buurtzorg die vaak verhalen over vroeger te weten komen tijdens de zorgverlening. Zij vinden dat dergelijke herinneringen een bijdrage
leveren aan de cultuurhistorie van de beide dorpen en dat ze aan levendigheid winnen als de persoon zelf erover vertelt. Onze ouderen kunnen dat met verve. Dat blijkt wel als u het boek leest.
Verschillende onderwerpen passeren de revue: zwemmen in de Rijn, naar school bij de nonnen, de verschillende middenstanders met hun café, hotel of winkel, de oorlog en evacuatie, het kerkelijk leven enz. Elke herinnering is een inkijkje in het alledaagse leven van toen. Een foto, soms uit het album van de verteller, illustreert hun verhaal. Alle vriendjes gingen op zo’n zomerse dag zwemmen bij De Branding, maar de jongens van café Staal moesten bij de klanten de flesjes ophalen met statiegeld. Nee, zo leuk was dat café niet altijd.

U kunt het boekje: Ik weet nog hoe het was, voor €5,- kopen als u zich hiervoor opgeeft bij één van de samenstellers ervan:
Wilma Sass via haar mailadres: w.sass@buurtzorgnederland.com. of telefonisch: 0610391977.
Na 15 februari is dit niet meer mogelijk en is het boek voor € 7.50 op verschillende plekken in Renkum te koop.
nieuws
januari 2019
Het HGR gaat een geschilderde kopie maken van een historische waterpomp uit een Renkumse straat anno ca 1900.

HGR NL Doet 2019

Op zterdag 16 maart 2019 bent welkom in de Don Boscoschool v.a. 10.00 uur. We zorgen voor een eenvoudige lunch. Breng zelf werkkleding mee. We werken binnen (zo mogelijk gedeeltelijk buiten) tot ca. 16.00 uur. Adres: Don Boscoweg 19, 6871 DH Renkum.
Meldt u aan middels NL Doet of met een mail naar genootschapredichem@gmail.com.
nieuws

Het Historisch Genootschap Redichem (HGR) heeft een tentoonstelling gehouden  (in het Everwijnsgoed) over de geschiedenis van de Nieuweweg.
 
Voor meer informatie zie de publicaties en verhalen pagina..
Nieuweweg Renkum


HGR Echo's van zes dorpen
.
Drie keer per jaar verschijnt het blad "Echo's van zes dorpen" voor leden en donateurs.

Oudere Echo's zijn hier te koop!

We komen elke maandagavond (behoudens zomer- en kerst-vakantie) bijeen op de Don Boscoschool, aan de Don Boscoweg 19, 6871 DD Renkum. Als je binnen komt loop je rechtdoor naar achteren. Daar is rechts ons lokaal. We zijn er van 20:00 tot 22:00 uur.
Vakantie in de maanden juni tot en met augustus en ook rond Kerst en Oud + Nieuw is er geen bijeenkomst.

de folder van Historisch Genootschap Redichem

Meer op de contact pagina.
Op deze website worden cookies gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy van de bezoeker. Als vereniging hebben we een privacyprotocol dat u hier kunt in zien.